Utskrift

Kortreist gjestebud 2014

I år hadde gjestebudet 10 års jubileum, og forberedelsene gikk bedre enn de noen gang har gjort. Etter 10 år har vi fått erfaring på hva som fungerer i en travel skolehverdag, og det er fantastisk å se hva de ulike trinnene får til av gode, smakfulle produkter.

 

I ukene før gjestebudet var det stor aktivitet i klassene. Det er flott at mange års arbeid med dette resulterer i kreative elever som har tanker om emballasje, utsmykning, smak og utstilling av produktene. De eldste elevene har deltatt på opplegget siden 1.klasse, og er ordner det meste selv når det gjeder markedsbod, plakater og invitasjon.

Tore og Tove Karoline hadde startet egen bedrift der de samlet tang i bæreposer og solgte det som gjødsel til hagen. Stor etterspørsel og godt salg ga et overskudd på flere tusen kroner som gikk til Kirkens nødhjelp og årets TV-aksjon Vann forandrer alt. For et engasjement de to hadde.

5. klasse har skolehage, og solgte mange ulike potetsorter på gjestebudet. Her hadde elevene ansvar for å fortelle om sortene, veiing av poteter, regne ut pris og ta imot betaling. Tverrfaglighet i praksis!