Utskrift

Ripsbærgele

Skrevet av Christin Løkke Hagen . Posted in Småskoletrinn

2 klasse har laget ripsbærgele med lærer Rigmor Ness :-)

Undervisningsopplegg

Tema: Ripsbærgele

Klasse: 2

Kunnskapsmål:

Kunne lage trygg mat.

Kunne bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging.

Kunne fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk.

 

Læringsmål:

Kunne plukke rips og kjenne igjen smaken og lukta.

Kunne veie rips og sukker.

Kunne måle vann.

Kunne vite hvorfor det er viktig at glass, gele og lokk er varme når vi skal ha geleen på glass.

Kunne tegne etiketter og vite hva som bør stå på dem, og knyte dem på glass.

Arbeidsmetode

Organisering

1 økt: Elevene drar og plukker rips.

2 økt: Elevene arbeider på skolekjøkkenet sammen med lærer og evt foreldre.

3 økt: Elevene lager etiketter i klasserommet.

1 økt: Fint å kunne plukke rips i nærområdet til skolen slik at en ikke trenger å bruke bil. Vi spør naboer til skolen om ripsplukking. Vi gjør det i forbindelse med uteskole som elevene har en dag i uka.

2 økt: Elevene er med å veier og måler ingredienser mens de leser oppskrift. Fint å ha oppskrift både med tegninger og tekst. Lærer tar ansvar for røring og passe varmen. Geleen has på glass av lærer. Elevene er med og skrur på lokk. Vi bestiller små, lekre glass fra nordicpack.no.

3 økt: Elevene tegner etiketter som knytes på med naturtråd. Fint å kopiere etiketter i samme mal, som elevene gir et personlig preg. Innhold og dato skrives på.

 

Forslag til vurdering:

Kan eleven kjenne igjen utseende og smak/lukt på rips.

Kan eleven være med på matauk.

Kan eleven veie og måle.

Kan eleven tegne/ skrive på etiketter.

Tidsbruk: Deler av 3 skoledager, over 3 uker.

Henvisning/linker: