• kurv 500
  • matpris olemorten
  • nettieh-matkulturpris-2011christin-løkkehagenkirsty-mckinnon
  • bord blomster 500
  • soltetoyglass 500
  • bord diverse 500
Utskrift

Slakting av lam i Tingvollia

Tirsdag var 9. klasse på TBU med på undervisningsopplegget slakting av lam. Alle elevene møtte opp på Tingvoll museum. Bonde og jeger Lars Erling Koksvik slaktet lammene, og elevene fikk være med slik dem ønsket selv. Elevene var godt forberedt med film og oppgaver i forkant, og samtaler med lærer.

Marianne viser hva mennesker har livnært seg av historisk, og tar elevene tilbake  i tid. Dette er viktig for å gi elevene forståelse for hvorfor det var viktig for gardene å ha buskap og slakte lam. Undervisninga foregår i et gardshus som er 150 år gammel.

Et fantastisk høstvær denne oktoberdagen.

Elevene er med og hjelper lars Erling i flåing av lammet. Her blir alt grundig forklart, og elevene kan spørre om ting de lurer på.

Elevene får selv bestemme hvor aktiv de ønsker å være. Lars Erling forklarer hva som er viktig i forhold til hygiene og behandling av slakt. Elevene får også se de ulike organene, og blir forklart hvordan de fungerer. Her er det både naturfag, samfunnsfag og mat og helse på timeplanen.

Slaktet er ferdig og skal henge til modning i 40 døgngrader. Lars Erling har kjølerom som skolen disponerer.

9B har hatt ei undervisningsøkt etter slaktinga der det blir vist hvordan man oppbevarte kjøttet og maten før i tida. Det var viktig med hermetisering, tørking og salting for å kunne ha mat hele vinteren.

Tingvoll.