Utskrift

Om oss

Kortreist gjestebud bygger på de to hovedpillarene bærekraftig utvikling og entreprenørskap. Tingvoll er økokommune og skolen holder fast på miljøperspektivet. Gjennom forberdelsene til gjestebudet stilles klassene overfor valg som har miljøkonsekvenser. Det fokuseres på at produktene skal lages av lokale, økologiske og reine råvarer, og ved å legge vekt på miljøvennlig emballasje, ressursutnytting og gjenbruk av varer. 

I løpet av 10 års skolegang vil elevene ha lært seg å lage mange ulike tradisjonsretter, høste og ta vare på naturen og matens betydning for kroppen og helsa vår. I tillegg har de vært med på å starte og drive flere bedrifter.